Kirker

Mange av våre gamle kirker er tekket med trespon. Eilo Tre AS har lagt nytt tak på blandt annet Inseth Kirke og Råde kirke i forbindelse med restaureringsarbeider.