Sørmarka Hotell

På Sørmarka hotell har vi produsert og levert brent treshingel. Det er benyttet malmfuru som er karbonisert/brent og oljet.