Vakkert og miljøvennlig

Tak og kledning fra Eilo Tre AS produseres av kjerneved furu (malmfuru). Harpikssyrer og andre naturlige stoffer i kjerneveden motvirker soppangrep og råte. Det er et vakkert og miljøvennlig produkt med god holdbarhet.